Home

"Objectief en geheel onafhankelijk"

Fase Control is een geheel onafhankelijk adviesbureau binnen schoonmaak Nederland, dat zich

uitsluitend bezig houdt met metingen van de schoonmaakkwaliteit.

 

Daarom verzorgen wij bijv. geen aanbestedingen/contractbeheer, omdat Fase Control tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden niet gehinderd wil worden door belangen van welke contractpartij dan ook.

 

Hierdoor garanderen wij u volledige objectiviteit en onafhankelijkheid daar wij de schoonmaakkwaliteit meten op basis van werkelijke feiten.

 

Fase Control geeft antwoord op: "Wat is schoon"?

Vuil en schoon zijn subjectieve begrippen waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend. De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) heeft een objectief kwaliteitsmeetsysteem ontwikkeld, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit is vervangen door een objectieve beoordeling. Hieraan toegevoegd de volledige onafhankelijkheid van Fase Control, geeft Fase Control een instrument om voor u als opdrachtgever op een objectieve en rationele wijze te bepalen of:

 

De uitgevoerde kwaliteit

(het resultaat van uitgevoerde schoonmaakhandelingen door opdrachtnemer)

*

Overeen komt met

*

De ontworpen kwaliteit

(vooraf gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer)

 

Door meerde malen per jaar de schoonmaakkwaliteit te meten kan Fase Control kwaliteitsvergelijkingen maken, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan een optimaal beheer van het schoonmaakproces, te weten: continuïteit in kwaliteit tegen verantwoorde kosten.

 

Fase Control is gespecialiseerd in alle VSR methodieken. Dat wil zeggen dat wij onderstaande metingen voor u kunnen uitvoeren:

  • Kwaliteitsmetingen (VSR-KMS)
  • VSR IMPO
  • Dagelijkse metingen (VSR-DKS)
  • 0 en 1 metingen
  • Belevingsmetingen (VSR-KBS).

Fase Control heeft de schoonmaakkwaliteit hoog in het vaandel staan, mede gezien het feit een schone werk- en leefomgeving een positieve bijdrage levert aan het welbevinden van uw medewerkers/collega's en een belangrijke rol speelt bij de uitstraling van uw organisatie.

 

Leidraad binnen ons bedrijfsgedrag is de missie van Fase Control (zie deze website).

 

 

Daarom:

 

Fase Control

Wij dragen bij!

 

 

continuïteit in kwaliteit tegen verantwoorde kosten

Copyright, Roel ter Burg, Built by: Roel ter Burg